โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
The Roi Et Hospital Ethics Committee in Human Research

team meeting

ระเบียบแนวทางที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
แบบเสนอขอรับการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปีงบประมาณ 2567


ระเบียบปฏิบัติงาน Standard Operating Procedures (SOPs)

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด


คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
กำหนดการรับโครงการวิจัย

ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

22 ก.พ. 2566, 13:47 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร Medical Research ปีงบประมาณ 2566
22 ก.พ. 2566, 13:35 น.
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และผู้บริหาร รับโล่ห์และประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพคณะกรรมการฯ
17 ก.พ. 2565, 15:45 น.
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (full board)
17 ก.พ. 2565, 15:39 น.
การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2562

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สำนักงานวิจัย อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 9
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 450000

เบอร์โทรศัพท์: 043-518200 ต่อ 11902